Om

Vi har valt ut filmer som har så pass stor tyngd och som vi anser att man bör ha sett. Jämför olika rapporteringar om vår omvärld. Idag är det viktigt vem vi väljer som skall måla upp vår världsbild? 
Vi står inte under något företag eller organisation utan är fritt tänkande människor som ser vad som händer mitt framför våra ögon. Vi lever i tider som är ”svåra att komma till rätta med” och vi tror att vi går in i en tid av biblisk magnitud ”en tid av vedermöda som mänskligheten aldrig tidigare skådat”.